Väärtused

Kvaliteet

Pakume klientidele hea hinna ja kvaliteedisuhtega tooteid
Väärtustame oma töötajaid
Oleme professionaalsed - väätustame oma kliente ja erialast professionaalsust

Usaldusväärsus


Anname ostjatele realistlikke lubadusi ja peame neist kinni.
Tegutseme avatult ja läbipaistvalt
Seisame kaubanduse heade tavade järgimise eest

Initsiatiivikus ja innovatiivsus

Oleme uuendusmeelsed ja avatud uutele lahendustele
Oleme tulemusele orienteeritud
Avatud uutele väljakutsetele